رتبه بندی کاربران:
نام : مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم+دیفلوفنیکان
نام تجاری : اتللو
محصول : بایر آلمان
موارد مصرف : برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم

(مزوسولفورون متیل7/5 +یدوسولفورون متیل سدیم2/5+دیفلوفنیکان50 و ایمن کننده مفن پایر دی اتیل22/5گرم در لیتر)  OD 8/25%  . علفکش انتخابی و پس رویشی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم بمیزان 1/6 لیتر در هکتار.

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH